Ultima Ratio overenie migrácie

Veľmi pekne Vás prosíme o zodpovedanie nasledujúcich otázok. Je to posledná aktivita, ktorú je vo veci migrácie potrebné urobiť.

Ďakujeme.

Ďakujeme za pomoc.