Ultima Ratio overenie migrácie

Veľmi pekne Vás prosíme o zodpovedanie nasledujúcich otázok. Je to posledná aktivita, ktorú je vo veci migrácie potrebné urobiť.

Ďakujeme.

Pripojenie - sťahovanie a posielanie mailov

Prijaté a odoslané správy v schránke

Zariadenia používané na príjem a odosielanie mailov

Ďakujeme za pomoc.