Popis služieb FinReal

Predslov

Vážený zákazník, vďaka zmluve sme vo vzťahu, ktorého podstatou je vyriešiť komplikácie a odstrániť prekážky v činnostiach, pri ktorých vytvárate hodnoty, alebo ich na vytváranie týchto hodnôt potrebujete.  Spoločným cieľom je teda zvýšenie efektivity. My z týchto príjmov „naviac“ dostaneme zaplatenú prevádzku podpory. Máme teda spoločný záujem a rovnaké ciele. To je vo vzťahoch vždy dobrý začiatok.

Ak má však vzťah vydržať, musí v ňom byť „jasno“. Základy sú dané v zmluve, kde popisujeme služby ich rozsah a vymedzenia. Čas je drahý a venovať sa štúdiu detailov v zmluvách nie je to pravé a už vôbec nie efektívne. Preto je tu tento krátky a vizualizovaný úvod do služieb, ktoré pre Vás s radosťou zabezpečujeme.

Služba „Podpora korporátneho mailu“

Cieľom služby je prepojiť korporátny mail (s doménou .finreal.sk) s pohodlím a benefitmi, ktoré ponúka Gmail tak, aby sa pri komunikácii so zákazníkmi dodržiavala firemná kultúra, komunikačné štandardy a aby sa podporoval rast značky – brand management.

V rámci služby upravíme nastavenia na Vašich zariadeniach, cez ktoré pristupujete na mail. Výsledkom bude štandardizovaná mailová komunikácia a možnosť používať Váš pracovný mail na Vašich vizitkách. Nezmení sa však prostredie cez ktoré na mail pristupujete.

mail_service

 

Služba „Podpora prostredia spolupráce“

Vždy, keď si sadnete k počítaču, vytvoríte nejaký ten digitálny obsah. Mnoho dokumentov si vyžaduje spoluprácu, teda kontrolu, doplnenie, schválenie od kolegov, klientov. Dá sa to zvládnuť aj mailom, ale my poznáme lepší spôsob, ktorý Vám uvoľní ruky.

Počas nasadenia služby skúsime zmapovať štruktúru dokumentov, ktorú pri práci vytvárate a zdieľate. Na základe výsledkov potom pripravíme virtuálne prostredie pre spoluprácu. Výsledkom bude zasielanie mailov nie s prílohami, ale s linkami. Zdielané dokumenty budú mať históriu a budete vidieť, kto čo zmenil, pridal, schválil, alebo odmietol.

colab_service

 

Služba „Podpora korporátneho web sídla“

V rámci tejto služby upravíme web sídlo Vašej spoločnosti. Vložíme sem základné dáta a upravíme výzor tak, aby zodpovedal značke Vašej organizácie.

web_service

 

Ako služba funguje?

Akonáhle zistíte, že by sme Vám mohli pomôcť s čímkoľvek, čo spadá do týchto troch služieb, kontaktujte nás. Najlepšie vypísaním hlásenia, mailovou správou na adresu supportfinreal@virta.sk alebo telefonicky na číslach 0948 69 72 71 a 0948 68 23 57. Naši operátori sú v službe každý pracovný deň od 8:00 do 16:00. V tomto čase Vaše hlásenie spracujeme a vyriešime ho čo najskôr. Riešenie garantujeme podľa služby od dvoch do troch pracovných dní, no naša snaha je riešiť hlásenia okamžite.

Prehľad svojich hlásení (nech boli nahlásené akokoľvek) môžete vo svojom prehľade hlásení.

S úctou,

Andrej Stančík